Hoge Raad 9 april 2021

ECLI:NL:HR:2021:537

Datum: 09-04-2021

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Collectief arbeidsrecht

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Arbeidsrecht. Art. 2 Wet AVV. Meerderheid van de in een bedrijfstak werkzame personen. Heeft de minister in redelijkheid tot algemeen verbindendverklaring kunnen komen? Uitleg dictum. Kan toewijzing van vordering van werknemersorganisatie alleen betrekking hebben op de werknemers die daarop aanspraak kunnen en willen maken? Betekenis van HR 19 december 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2532 en HR 22 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:980.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: