Parket bij de Hoge Raad 26 januari 2024 Parket bij de Hoge Raad 12 januari 2024 Hoge Raad 12 januari 2024 Rechtbank Rotterdam 28 december 2023 Hoge Raad 22 december 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2010:BL3866 Hoge Raad 9 april 2010

ECLI:NL:HR:2010:BL3866

Datum: 09-04-2010

Uitspraak naam: Reesink/Gemeente Apeldoorn

Onderwerp: Onderzoeks- en klachtplicht bij beleggingsadvies

Overige onderwerpen: Klachtplicht nader bekeken

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Burgerlijk procesrecht, Vastgoedrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Procesrecht. Verjaring verschuldige dwangsommen krachtens art. 611g Rv; brief die in het kader van tussen partijen gevoerde onderhandelingen is verstuurd vormt geen stuitingshandeling in de zin van 3:317 BW; redelijkheid en billijkheid; tevergeefs beroep op art. 6:2 BW.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Hendrik Wammes

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gastdocent burgerlijk recht Radboud Universiteit, lid geschillencommissie Kifid