Hoge Raad 9 december 2014

ECLI:NL:HR:2014:3549

Datum: 09-12-2014

Onderwerp(en): Bewijstoets niet doorstaan

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis, nullus testis). HR herhaalt de toepasselijke overweging uit ECLI:NL:HR:2010:BM2452 m.b.t. art. 342.2 Sv. Het Hof heeft gemotiveerd dat en waarom het van oordeel is dat voldoende steunbewijs voor de belastende verklaring van aangeefster te vinden is in de verklaring van haar moeder. I.c. kan, mede gelet op die nadere motivering, niet worden gezegd dat de tot het bewijs gebezigde verklaring van aangeefster onvoldoende steun vindt in het overige bewijsmateriaal. Er is geen sprake van schending van art. 342.2 Sv.

Spreker(s)

mr.-Gerlof-Meijer.jpg
mr. Gerlof Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel, auteur, docent en theatermaker

Bekijk profiel
mr-Chris-Scheele-doek.jpg
mr. Chris Scheele

raadsheer Gerechtshof 's Hertogenbosch

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: