Hoge Raad 9 december 2011

ECLI:NL:PHR:2011:BR2045

Datum: 09-12-2011

Onderwerp(en): Rolverdeling tussen rechter en partijen

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 24 Rv., Art. 25 Rv., Art. 3:40 lid 2 BW, Art. 3:40 BW, Art. 3:51 lid 3 BW, Art. 1 eerste protocol EVRM, Art. 347 lid 1 Rv., Art. 7:377 BW, Art. 7:399 BW, Art. 42a (oud) Ow.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: