Hoge Raad 9 december 2011

ECLI:NL:PHR:2011:BR2045

Datum: 09-12-2011

Onderwerp(en): Rolverdeling tussen rechter en partijen, Twee conclusie regel

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 24 Rv., Art. 25 Rv., Art. 7:377 BW, Art. 7:399 BW, Art. 42a (oud) Ow., Art. 3:40 lid 2 BW, Art. 3:40 BW, Art. 3:51 lid 3 BW, Art. 1 eerste protocol EVRM, Art. 347 lid 1 Rv.

Spreker(s)

Prof-v2.mr.-M.J.A.M.-Ahsmann-image.jpg
prof.mr. M.J.A.M. Ahsmann

bijzonder hoogleraar Rechtspleging Faculteit der Rechtsgeleerdheid afdeling Civiel recht

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-W.D.H.-Asser-image.jpg
prof. mr. Daan Asser

hoogleraar Burgerlijk Procesrecht Universiteit Leiden

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: