Hoge Raad 9 december 2011

ECLI:NL:HR:2011:BR5211

Datum: 09-12-2011

Onderwerp(en): Informatieplicht

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 31 Rv., Art. 6:97 BW, Art. 243 Rv.

Onrechtmatige daad. Verkoop door man van aan vrouw toebehorende auto. Afwijzing vordering tot schadevergoeding op grond dat vrouw onvoldoende heeft gesteld om hoogte schade te kunnen vaststellen. Hof heeft te hoge eisen gesteld aan stelplicht vrouw omtrent haar schade. Hof had hetzij zaak naar rol moeten verwijzen voor uitlating over omvang schade, hetzij partijen naar de schadestaat moeten verwijzen (ook zonder dat dit uitdrukkelijk was gevorderd), hetzij omvang schade op voet van art. 6:97 BW moeten schatten. Hoge Raad doet zelf de zaak af.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: