Hoge Raad 9 december 2011

ECLI:NL:HR:2011:BR5211

Datum: 09-12-2011

Onderwerp(en): Informatieplicht

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 31 Rv., Art. 6:97 BW, Art. 243 Rv.

Spreker(s)

Margreet-Ahsmann.jpg
prof. mr. Margreet Ahsmann

emeritus hoogleraar rechtspleging Leiden

Bekijk profiel
Daan-Asser.jpg
prof. mr. Daan Asser

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: