Hoge Raad 9 december 2016

ECLI:NL:HR:2016:2835

Datum: 09-12-2016

Uitspraak naam: WCAM-overeenkomst

Onderwerp(en): Uitleg(sub)regels Hoge Raad

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Effectenleaseovereenkomst. Gebondenheid aan Duisenberg-regeling wanneer één van beide echtgenoten het Dexia-Aanbod heeft aanvaard en de andere met beroep op art. 1:89 BW een verklaring tot buitengerechtelijke vernietiging van de effectenleaseovereenkomst heeft uitgebracht, terwijl die vernietiging niet door Dexia is aanvaard?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: