Hoge Raad 9 februari 2018

ECLI:NL:HR:2018:178

Datum: 09-02-2018

Onderwerp(en): Plicht tot verstrekken afschrift proces-verbaal

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 81 lid 1 RO

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: