ECLI:NL:HR:2018:178

Datum: 09-02-2018

Onderwerp: Plicht tot verstrekken afschrift proces-verbaal

Overige onderwerpen: Proces-verbaal

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 81 lid 1 RO

Vindplaats: Extern

Art. 81 lid 1 RO. Contractenrecht, procesrecht. Concurrentiebeding in overeenkomst van onderaanneming. Juiste uitlegmaatstaf toegepast? Had het hof een inhoudelijk p-v van de pleitzitting moeten afgeven?

Ga naar uitspraak