Parket bij de Hoge Raad 26 januari 2024 Hoge Raad 12 januari 2024 Rechtbank Rotterdam 28 december 2023 Hoge Raad 22 december 2023 Hoge Raad 22 december 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:1998:ZC2541 Hoge Raad 9 januari 1998

ECLI:NL:HR:1998:ZC2541

Datum: 09-01-1998

Uitspraak naam: Brok/Huberts

Onderwerp: Non-conformiteit

Overige onderwerpen: Toerekening naar verkeersopvattingen

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht, Vastgoedrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Vermogensrecht. Koop van jonge rashond, verborgen gebrek (heupdysplasie). Vereiste van toerekenbaarheid gebrek voor aanspraak op schadevergoeding (art. 6:74 lid 1 en 6:75 BW). Beroep op eigen schuld (art. 6:101 BW)/verzaken schadebeperkingsplicht betreffende ontstaan/omvang schade niet voor het eerst in cassatie mogelijk.Het oordeel dat stilzwijgend voorbij gaat aan hetgeen verkoper had aangevoerd ten betoge dat de tekortkoming haar niet kon worden toegerekend dat het enkele feit dat de afgeleverde zaak niet beantwoordde aan de overeenkomst tot aansprakelijkheid van verkoper voor schadevergoeding leidde, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. Het beroep van de verkoopster op de schadebeperkingsplicht van de koper kan niet voor het eerst in cassatie worden aangevoerd, nu een beoordeling ervan mede een onderzoek van feitelijke aard zou vergen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Jaap Dammingh

hoofddocent burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen

mr. dr. Hendrik Wammes

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gastdocent burgerlijk recht Radboud Universiteit, lid geschillencommissie Kifid