Hoge Raad 9 juli 2019

ECLI:NL:HR:2019:1156

Datum: 09-07-2019

Onderwerp(en): Beslag

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Wederspannigheid, art. 180 Sr. Bewijsklachten dat (1) niet uit de bewijsvoering blijkt dat verdachte was aangehouden op verdenking van het overtreden van art. 311.5 jo. art. 310 Sr, en (2) dat uit bewijsvoering niet z.m. kan volgen dat de betrokken verbalisant werkzaam was in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening. HR: art. 81.1 RO.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: