Hoge Raad 9 juli 2010

ECLI:NL:HR:2010:BM0976

Datum: 09-07-2010

Onderwerp(en): Bijzondere informatierechten

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Financieel recht, Insolventierecht

Wetsartikelen: Art. 2:8 BW, Art. 2:9 BW, Art. 2:140 lid 2 BW

ASMI. Enquêteprocedure; Verantwoordelijkheid van bestuur van de vennootschap voor de te volgen strategie en voor de corporate governance; geen voorafgaand overleg vereist met aandeelhouders over handelingen waartoe het bestuur bevoegd is (Vgl. HR 13 juli 2007, NJ 2007, 434, ABN AMRO); bestuur dient het belang van alle betrokkenen bij de vennootschap op lange termijn in aanmerking te nemen; de Code Tabaksblat 2003 en 2008 vormen een uiting van de in Nederland heersende algemene rechtsovertuiging welke mede inhoud geeft aan de eisen van redelijkheid en billijkheid als bedoeld in art. 2:8 BW en de eisen die voortvloeien uit een behoorlijke taakvervulling waartoe elke bestuurder ingevolge art. 2:9 BW gehouden is; de in art. 2:140 lid 2 BW neergelegde taakopdracht van de RvC brengt niet mee dat deze de verplichting heeft een bemiddelende rol te vervullen bij conflicten tussen bestuur en aandeelhouders en dienaangaande verantwoording is verschuldigd aan de aandeelhouders; Iedere aandeelhouder heeft tijdens de AvA zelfstandig het recht vragen te stellen, daarbuiten hebben aandeelhouders geen recht op het verstrekken van door hen afzonderlijk verlangde informatie; een enquêteverzoek kan als daartoe in de procedure voldoende grond bestaat ook betrekking hebben op feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan na de datum van indiening van dat verzoek.

Spreker(s)

mr_Bas-Visee.jpg
mr. Bas Visée

advocaat Rutgers & Posch

Bekijk profiel
Rogier-Wolf.jpg
mr. dr. Rogier Wolf

advocaat en partner UdinkSchepel Advocaten universitair docent Maastricht University ondernemingsrecht

Bekijk profiel
mr.-Marjon-Lok.jpg
mr. Marjon Lok

advocaat en partner DVDW

Bekijk profiel
Roundel-1.jpg
mr. Jeffrey van Nuland

advocaat Boels Zanders advocaten

Bekijk profiel
Stijn-Haanschoten.jpg
mr. Stijn Haanschoten

advocaat Boonk van Leeuwen advocaten

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: