Hoge Raad 9 juni 2006

ECLI:NL:HR:2006:AW2089

Datum: 09-06-2006

Onderwerp(en): Aanwezigheid partijen

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 80 RO, Art. 88 lid 4 Rv.

Procesrecht; cassatieberoep tegen een kantonrechtersvonnis (art. 80 RO); rechtvaardigt het enkel niet-verschijnen van gedaagde ter comparitie na antwoord waarvoor hij behoorlijk is opgeroepen de gevolgtrekking dat deze zijn bij conclusie van antwoord gemotiveerd gevoerde verweer tegen de vordering heeft prijsgegeven?; art. 88 lid 4 Rv., proceshouding; schending motiveringsplicht.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: