Hoge Raad 9 november 2012

ECLI:NL:HR:2012:BX5882

Datum: 09-11-2012

Onderwerp(en): Hoor en wederhoor

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 6 EVRM, Art. 19 Rv., Art. 83 RO

Schending hoor en wederhoor? Art. 6 EVRM, art. 19 Rv. Hoger beroep gewezen mede op grond van proces-verbaal uit eerste aanleg waarvan partijen geen kennis hebben kunnen nemen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: