ECLI:NL:HR:2020:1588

Datum: 09-10-2020

Uitspraak naam: Montis/Klaver

Onderwerp: Reciprociteitsvereiste

Rechtsgebiedenregister: Intellectueel eigendomsrecht

Vindplaats: Extern

Art. 81 lid 1 RO. Intellectuele eigendom. Auteursrecht op stoel? Art. 10 lid 2 Beschermingsrichtlijn en art. 51 lid 1 Aw: bestond op 1 januari 1995 naar Frans recht auteursrecht? Betoog dat Franse rechtspraak van destijds, die berustte op de reciprociteitsregel van art. 7 lid 2 tweede volzin BC, in strijd was met het discriminatieverbod van het EU-recht. Verbod van art. 79 lid 1, onder b, RO. Proceskostenveroordeling ex art. 1019h Rv; toepassing Indicatietarieven IE-zaken HR.

Ga naar uitspraak