Hoge Raad 22 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 maart 2024 Hoge Raad 15 maart 2024 Hoge Raad 8 maart 2024 Hoge Raad 8 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2011:BR1654 Hoge Raad 9 september 2011

ECLI:NL:HR:2011:BR1654

Datum: 09-09-2011

Onderwerp: Hoor en wederhoor

Overige onderwerpen: Over hoger beroep tegen het tussenvonnis-gedeelte van een deelvonnis

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht

Vindplaats: Extern


Onderbewindstelling; art.1:431 e.v. BW. Procesrecht; hoor en wederhoor. Sluiten gebruikersovereenkomst software applicatie namens rechthebbende een “gewone beheersdaad” als bedoeld in art. 1:441 lid 2, aanhef en onder a, BW? Beslissing hof steunt op feitelijke gegevens die niet in procesdossier voorkwamen, maar die het uit eigen beweging op internet heeft gevonden. Handelen hof in strijd met beginsel hoor en wederhoor (vgl. HR 15 april 2011, LJN BP5612, NJ 2011/180). Voortbouwend oordeel mede gebaseerd op door hof uit eigen beweging op internet gevonden gegevens, van de juistheid waarvan niet zonder meer kan worden uitgegaan.

Ga naar uitspraak