16 december 2003

HR 16 december 2003, LJN: AL9062

Datum: 16-12-2003

Onderwerp(en): Recht op vervolging

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

1. Redelijke termijn in jeugdzaken. Art. 40 lid 2 sub b van het Verdrag inzake de rechten van het kind (Trb. 1990, 107) stelt geen verdere eisen aan de redelijke termijn dan reeds uit art. 14 IVBPR en art. 6 EVRM voortvloeien. 2. Aanhoudingsverzoek – van in het buitenland verblijvende jeugdige verdachte - onvoldoende gemotiveerd afgewezen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: