Hoge Raad 28 november 2006

ECLI:NL:HR:2006:AY8324

Datum: 26-11-2006

Onderwerp(en): Taakstraf

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Maximale duur taak- en werkstraffen bij samenloop. Verdachte is o.m. veroordeeld tot 240 uren werkstraf en in een gelijktijdig behandelde zaak tot 120 uren OATAN. Hoewel uit de toelichting blijkt dat de wetgever in art. 22c.2 Sr de duur van de taak- en werkstraf heeft beperkt tot respectievelijk 480 en 240 uren, aangezien taak- en werkstraffen van een langere duur minder effectief werden geacht, voorziet de wet in geval van samenloop niet in nadere maximering. Daarom geeft 's hofs strafoplegging niet blijk van miskenning van de art. 22c, 57 en 63 Sr.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: