Gerechtshof Den Haag 30 januari 2024 Rechtbank Rotterdam 16 januari 2024 Hoge Raad 1 december 2023 Centrale Raad van Beroep 30 november 2023 Centrale Raad van Beroep 30 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RBNHO:2019:11026 Rechtbank Noord-Holland 2 oktober 2019

ECLI:NL:RBNHO:2019:11026

Datum: 02-10-2019

Onderwerp: Minnelijke regeling bestuurder

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

I. de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst ex artikel 7:671c lid 1 jo. 7:686 BW te ontbinden op de kortst mogelijke termijn;II. Royal Duyvis te veroordelen om aan verzoekster een schadeloosstelling ex artikel 7:686 jo. 6:74 BW te betalen voor het eventuele gemis aan opzegtermijn, gelijk aan het salaris inclusief emolumenten over de periode vanaf de alsdan eerdere beëindigingsdatum tot 1 december 2019;III. Royal Duyvis te veroordelen tot betaling van de contractuele schadeloosstelling conform artikel 3 Besluit overgangsrecht transitievergoeding artikel 7:673 BW ten bedrage van € 591.160,00 bruto, althans subsidiair een vergoeding die tenminste gelijk is aan de transitievergoeding.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)