ECLI:NL:GHSHE:2020:175

Datum: 21-01-2020

Onderwerp: Proportionaliteit

Overige onderwerpen: Ontbinding huurovereenkomst + tekortkoming, Wet Victor

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Vindplaats: Extern

Huurovereenkomst woonruimte ontbonden na burgemeesterssluiting wegens aangetroffen handelsvoorraad hennep. Tekortkoming huurder niet vereist. Cumulatie sancties ontruiming, schadevergoeding en contractuele boete (voorshands) onredelijk bezwarend geoordeeld.

Ga naar uitspraak