ECLI:NL:HR:2018:604

Datum: 13-04-2018

Onderwerp: Rechterswisselingen

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht

Vindplaats: Extern

Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Procesrecht. Vonnis van meervoudige kamer rechtbank mede gewezen door rechter die inmiddels tot raadsheer in hof was benoemd. Is dat vonnis nietig op grond van art. 5 lid 2 RO? Is het vonnis ‘gewezen’ op moment dat de schriftelijke weergave van de beslissingen in concept gereed is, ook als nadien op ondergeschikte punten nog wijzigingen hebben plaatsgevonden? Vgl. HR 18 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2607, NJ 2017/202. Moet, na vernietiging van het vonnis, de zaak worden teruggewezen naar dezelfde of een andere rechtbank of dient het hof zelf de zaak af te doen?

Ga naar uitspraak