Parket bij de Hoge Raad 9 oktober 2020

ECLI:NL:PHR:2020:921

Datum: 09-10-2020

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Medische verklaring

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Art. 81 lid 1 RO. Wvggz. Zorgmachtiging (art. 6:4 Wvggz). Combinatie ambulante zorg en opname in een accommodatie. Vgl. HR 25 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1508.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: