ECLI:NL:RBNHO:2020:4450

Datum: 17-06-2020

Onderwerp: Informatie en stukken

Overige onderwerpen: Recht op inzage bescheiden nalatenschap

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Vindplaats: Extern

Vordering ex 843a Rv van erfgenaam tot afgifte van stukken om zijn erfdeel te kunnen bepalen deels toegewezen.

Ga naar uitspraak