Parket bij de Hoge Raad 07-12-2007

ECLI:NL:PHR:2007:BB9613

Datum: 07-12-2007

Onderwerp(en): Hoor en wederhoor; beginselen van procesrecht

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Procesrecht. Te late overlegging financiële bescheiden in alimentatieprocedure; taak rechter bij beoordeling of overlegging stukken toelaatbaar is; art. 22 Rv. en art. 5 lid 5 Uniform Reglement van de gerechtshoven voor rekestprocedures

Spreker(s)

mr.-A.V.T.-de-Bie-image.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer gerechtshof Amsterdam, parttime docent privaatrecht Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: