Parket bij de Hoge Raad 08-07-2020

ECLI:NL:PHR:2020:705

Datum: 08-07-2020

Onderwerp(en): horen

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Machtiging tot voortzetting crisismaatregel (art. 7:8 Wvggz). Beperkingen vanwege COVID-19. Mocht psychiater bij zijn onderzoek volstaan met telefonisch contact met betrokkene? Mocht de rechtbank het verzoek telefonisch behandelen? Art. 5 EVRM; art. 2 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: