Parket bij de Hoge Raad 10 januari 2020

ECLI:NL:PHR:2020:18

Datum: 10-01-2020

Onderwerp(en): Aansprakelijkheid en regres

Rechtsgebiedenregister: Verzekeringsrecht

Aansprakelijkheidsrecht. Verzekeringsrecht. Regresvordering tussen verzekeraars ex art. 7:961 BW. Aanvang verjaringstermijn van regresvordering; art. 3:310 lid 1 BW; HR 6 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU3784 (ASR/Achmea). Ingangsdatum wettelijke rente; datum waarop verzuim is ingetreden (art. 6:83 onder c BW).

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: