Parket bij de Hoge Raad 26 januari 2024 Hoge Raad 12 januari 2024 Hoge Raad 22 december 2023 Hoge Raad 22 december 2023 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22 december 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:PHR:2015:1883 Parket bij de Hoge Raad 11 september 2015

ECLI:NL:PHR:2015:1883

Datum: 11-09-2015

Onderwerp: In de literatuur zijn de volgende (aan de jurisprudentie ontleende) voorbeelden genoemd van situaties waarin op grond van de redelijkheid en billijkheid geen ingebrekestelling is vereist:- opzettelijke niet behoorlijke nakoming door de schuldenaar/kwade

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Art. 81 lid 1 RO. Concurrentiebeding. Ontbreken ingebrekestelling. Art. 6:83 onder c BW.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Hendrik Wammes

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gastdocent burgerlijk recht Radboud Universiteit, lid geschillencommissie Kifid