Parket bij de Hoge Raad 13 april 2012

ECLI:NL:PHR:2012:BV6693

Datum: 13-04-2012

Onderwerp(en): Beroepsaansprakelijkheid

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Verzekeringsrecht

Tekortkoming bank als assurantietussenpersoon? Bevestigend oordeel uitsluitend gebaseerd op onjuistheid althans onvolledigheid brief bank aan verzekeringnemer en onjuiste indruk die daardoor bij gemiddelde lezer zou kunnen ontstaan. Beantwoording diende plaats te vinden met inachtneming van alle relevante omstandigheden. Mededeling opdrachtgever dat is voldaan aan polisverplichtingen tot nemen van preventiemaatregelen. Behoudens bijzondere omstandigheden gaat zorgplicht assurantietussenpersoon niet zo ver dat hij dient te controleren of die mededeling juist is. Grenzen rechtsstrijd.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: