ECLI:NL:PHR:2023:73

Datum: 13-01-2023

Vindplaats: Extern


Verbintenissenrecht. Aanneming van werk; verrekening minderwerk met aanneemsom als aannemer (per saldo) niets te vorderen heeft.

Ga naar uitspraak