Parket bij de Hoge Raad 13 oktober 2020

ECLI:NL:PHR:2020:946

Datum: 13-10-2020

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Poging

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Conclusie AG. Poging tot deelneming aan een terroristische organisatie, art. 140a Sr. AG besteedt ambtshalve aandacht aan de vraag of poging tot deelneming aan organisatie a.b.i. art. 140(a) Sr strafbaar is. Klachten over bewezenverklaring, dadelijke uitvoerbaarheid bijzondere voorwaarden en reclasseringstoezicht, art. 14e.1 Sr, en overschrijding van de redelijke termijn. De conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak t.a.v. dadelijke uitvoerbaarheid en tot vermindering van de opgelegde gevangenisstraf naar de gebruikelijke maatstaf en tot verwerping van het beroep voor het overige.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: