Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 april 2024 Rechtbank Gelderland 17 april 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 april 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 april 2024 Rechtbank Limburg 10 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:PHR:2023:444 Parket bij de Hoge Raad 14 april 2023

ECLI:NL:PHR:2023:444

Datum: 14-04-2023

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Vindplaats: LegalFlix


Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen. De betekenis van de uitlegregels van art. 4:46 BW in het licht van algemene uitlegprincipes en hun totstandkomingsgeschiedenis. Gewijzigde omstandigheden. Redelijkheid en billijkheid.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)