Parket bij de Hoge Raad 14 juli 2017

ECLI:NL:PHR:2017:887

Datum: 14-07-2017

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Art.6:174 BW / Art 6:181 BW

Rechtsgebiedenregister: Letselschaderecht

Procesrecht. Aansprakelijkheidsrecht. Getuigenverhoor; vervanging van raadsheer-commissaris die deel blijft uitmaken van combinatie die eindarrest wijst. Aanwijzingen voor ontbreken van onpartijdigheid? Aansprakelijkheid voor gebrekkige opstal die gebruikt wordt in uitoefening van bedrijf. Art. 6:181 lid 1 BW, art. 6:174 lid 1 BW. Eigenschap van de opstal die door het gebruik van de opstal gevaar oplevert. Verband tussen ontstaan van de schade en uitoefening bedrijf. Precisering van HR 26 november 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM9757, NJ 2010/636 ([B]/Edco).

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: