Parket bij de Hoge Raad 16 januari 1981

ECLI:NL:PHR:1981:AG4158

Datum: 16-01-1981

Uitspraak naam: Ermes / Haviltex

Onderwerp(en): Uitleg(sub)regels Hoge Raad

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht. Uitleg overeenkomst. Op grond van een teruggavebeding mocht een koper een machine aan de verkoper teruggeven tegen ontvangst van een bepaald bedrag. Klacht dat het hof heeft miskend dat niet kan worden volstaan met een zuiver taalkundige uitleg van de overeenkomst, maar aan de hand van juridische maatstaven had moeten onderzoeken of die overeenkomst een leemte bevatte. Art. 1378 BW verbiedt de rechter die de bewoordingen van een overeenkomst 'duidelijk' acht, door 'uitlegging' van die duidelijke betekenis af te wijken. Juist is de stelling dat voor het duidelijk zijn niet uitsluitend beslissend is de taalkundige betekenis van de woorden. De bedoeling van partijen is echter niet in een andere vorm dan die van de schriftelijke overeenkomst geuit. Het hof kon daarom komen tot het oordeel dat de overeenkomst, gelet op de taalkundige betekenis van de gebezigde woorden, 'duidelijk' was in de zin van art. 1378, dat wil zeggen niet 'voor onderscheiden uitleggingen' vatbaar (zie art. 1379). De conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: