Parket bij de Hoge Raad 26 januari 2024 Hoge Raad 12 januari 2024 Hoge Raad 22 december 2023 Hoge Raad 22 december 2023 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22 december 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:PHR:2006:AU5663 Parket bij de Hoge Raad 17 februari 2006

ECLI:NL:PHR:2006:AU5663

Datum: 17-02-2006

Onderwerp: Van Mierlo -OGP , vervolg Evenwel kan onder omstandigheden uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien dat een schuldenaar pas van een hem toekomend opschortingsrecht gebruik mag maken nadat hij zijn wederpartij heeft meegedeeld da t en o

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Geschil over de niet-nagekomen betalingsverplichtingen uit hoofde van een leaseovereenkomst m.b.t. mini-fotolaboratorium; beroep door lessee op dwaling wegens onjuiste voorstelling van zaken omtrent de ouderdom en daarmee van de feitelijke waarde van de machine; verboden aanvulling van feitelijke grondslag; toepassing van exoneratiebeding als de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van de schuldenaar?, derogerende werking van redelijkheid en billijkheid; beroep op opschortingsrecht, mededelingsplicht schuldenaar.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Hendrik Wammes

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gastdocent burgerlijk recht Radboud Universiteit, lid geschillencommissie Kifid