Gerechtshof Den Haag 30 januari 2024 Hoge Raad 1 december 2023 Centrale Raad van Beroep 30 november 2023 Centrale Raad van Beroep 30 november 2023 Hoge Raad 24 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:PHR:2020:889 Parket bij de Hoge Raad 18 september 2020

ECLI:NL:PHR:2020:889

Datum: 18-09-2020

Onderwerp: Zwangerschapsverlof

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Arbeidsrecht. Cao-bepalingen Voortgezet Onderwijs over samenloop vakantieverlof met zwangerschaps- en bevallingsverlof. Ongeoorloofd onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers? EU-richtlijnen over arbeidstijden (2003/88/EG), gelijke behandeling (2006/54/EG) en zwangerschap (92/85/EEG). Art. 7:646 lid 1 en 3 BW; art. 5 lid 1, onder e, Algemene wet gelijke behandeling; art. 3 Wet arbeid en zorg. HvJEU 18 maart 2004, ECLI:EU:C:2004:160 (Gómez).

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Muriël Nolet

advocaat en partner Unger Nolet Advocaten