Art. 81 lid 1 RO. Personen- en familierecht. Onderbewindstelling, art. 1:431 BW. Verzoek opheffing, art. 1:449 lid 2 BW. Toepasselijkheid art. 149 Rv?

Spreker(s)

mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: