Hoge Raad 24 november 2023 Rechtbank Rotterdam 17 november 2023 Hoge Raad 10 november 2023 Rechtbank Amsterdam 8 november 2023 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:PHR:2020:1188 Parket bij de Hoge Raad 20 november 2020

ECLI:NL:PHR:2020:1188

Datum: 20-11-2020

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Vindplaats: LegalFlix

Vermogensrecht. Nalatenschap. Afgifte legaat. Verjaring vordering tot afgifte? Art. 3:306 BW en art. 3:313 BW. Beroep op verjaring naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? Art. 6:2 lid 2 BW. Uitzonderlijk geval? HR 28 april 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5635.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Eelco Anink

advocaat De Boorder Familie- en Erfrecht Advocaten