Gerechtshof Den Haag 15 december 2023 Hoge Raad 8 december 2023 Hoge Raad 8 december 2023 Hoge Raad 24 november 2023 Hoge Raad 3 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:PHR:2020:766 Parket bij de Hoge Raad 21-08-2020

ECLI:NL:PHR:2020:766

Datum: 21-08-2020

Onderwerp: Crisismaatregel | horen

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Vindplaats: Extern

Art. 81 lid 1 RO. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Verlening zorgmachtiging (art. 6:4 Wvggz). Telefonisch horen van betrokkene door rechtbank; art. 6 lid 1 Wvggz en art. 2 lid 1 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Hoor en wederhoor m.b.t. bepaalde vormen van verplichte zorg; art. 3:2 lid 2 en art. 6:1 lid 8 Wvggz.

Ga naar uitspraak