Parket bij de Hoge Raad 21-08-2020

ECLI:NL:PHR:2020:766

Datum: 21-08-2020

Onderwerp(en): Crisismaatregel | horen

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Art. 81 lid 1 RO. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Verlening zorgmachtiging (art. 6:4 Wvggz). Telefonisch horen van betrokkene door rechtbank; art. 6 lid 1 Wvggz en art. 2 lid 1 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Hoor en wederhoor m.b.t. bepaalde vormen van verplichte zorg; art. 3:2 lid 2 en art. 6:1 lid 8 Wvggz.

Spreker(s)

mr-v2.-drs.-P.W.G.-de-Beer-image.jpg
mr. drs. Peter de Beer

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: