Parket bij de Hoge Raad 26 januari 2024 Hoge Raad 12 januari 2024 Hoge Raad 22 december 2023 Hoge Raad 22 december 2023 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22 december 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:PHR:2021:53 Parket bij de Hoge Raad 22 januari 2021

ECLI:NL:PHR:2021:53

Datum: 22-01-2021

Uitspraak naam: Hoist/Vodafone

Onderwerp: VerbintenisDebiteur ------------------------------------------------------ Crediteur Schuld Vordering (3:1/3:6) 6:155 BW 3:94 BW (3:239) Aansprakelijk Rechtsvordering3:296 BW (3:307) 3:299 -3:301 BW Verhaalsaansprakelijk Verhaalsrecht 3:276 -3:289

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Vindplaats: Extern

Verkoop en overdracht van vorderingen uit telefoonabonnementen inclusief ‘gratis’ mobiele telefoon; rechtsgevolgen van schending van art 7A:1576 lid 2 BW (oud) (vgl. HR 12 februari 2016, NJ 2017/282, Lindorff/[...]); levering van non-existente of gebrekkige vorderingen?; toerekenbare tekortkoming?; dwaling omtrent het aanhangig zijn van een prejudiciële procedure (HR 13 juni 2014, NJ 2015/477, Lindorff/[...]) en de kwalificatie van de vorderingen; rechtsdwaling?

Ga naar uitspraak