Parket bij de Hoge Raad 24 april 2020

ECLI:NL:PHR:2020:412

Datum: 24-04-2020

Onderwerp(en): Repatriëren

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht, Jeugdrecht civiel

Overheidsaansprakelijkheid. Is de Staat gehouden om vrouwelijke IS-uitreizigers en hun kinderen te repatriëren of zich daartoe in te spannen? Mensenrechten; rechtsmacht buiten grondgebied Staat; art. 1 EVRM, art. 2 IVBPR en art. 2 IVRK. Zorgvuldigheidsnorm; art. 6:162 BW; belangenafweging; maatstaf rechterlijke toetsing bij vragen van veiligheid en buitenlands beleid; beleidsruimte; beoordelingsruimte.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: