ECLI:NL:PHR:2020:412

Datum: 24-04-2020

Onderwerp: Conclusie P-G bij de Hoge Raad van 24 april 2020; ECLI:NL:PHR:2020:412 (104 pag.)In procedure van 24 verzoekers tegen de staat der Nederlanden n.a.v. uitspraak GerechtshofDe voorzieningenrechter heeft de Staat bevolen om zich in te spannen (en niet m

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht, Jeugdrecht civiel

Vindplaats: Extern

Overheidsaansprakelijkheid. Is de Staat gehouden om vrouwelijke IS-uitreizigers en hun kinderen te repatriëren of zich daartoe in te spannen? Mensenrechten; rechtsmacht buiten grondgebied Staat; art. 1 EVRM, art. 2 IVBPR en art. 2 IVRK. Zorgvuldigheidsnorm; art. 6:162 BW; belangenafweging; maatstaf rechterlijke toetsing bij vragen van veiligheid en buitenlands beleid; beleidsruimte; beoordelingsruimte.

Ga naar uitspraak