Parket bij de Hoge Raad 24 mei 2024 Rechtbank Rotterdam 31 januari 2024 Rechtbank Den Haag 17 januari 2024 Hoge Raad 12 januari 2024 Rechtbank Rotterdam 28 december 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:PHR:2024:567 Parket bij de Hoge Raad 24 mei 2024

ECLI:NL:PHR:2024:567

Datum: 24-05-2024

Rechtsgebiedenregister: Vastgoedrecht

Vindplaats: LegalFlix


Overheidsprivaatrecht. Vervolg Didamzaak. Wanneer is overheid bij de verkoop van onroerende zaak verplicht om mededingingsruimte te bieden? Mogelijkheid om een uitzondering te maken op die plicht. Grondpositie projectontwikkelaar grond voor uitzondering op die plicht? Sanctie op niet-naleving van deze plicht: nietigheid, vernietigbaarheid, analoge toepassing art. 4.15 Aanbestedingswet of (alleen) onrechtmatige daad? Wanneer handelt wederpartij onrechtmatig bij strijd met deze plicht? Ook plicht tot het bieden van mededingingsruimte in het stadium van het opstellen van plan voor gebiedsontwikkeling? Vergelijking met Unierecht, aanbestedingsrecht en bestuursrecht. Motivering kostenveroordeling in incident.

Ga naar uitspraak