Arbeidsrecht; Procesrecht. Werknemersaansprakelijkheid art. 7:661 lid 1 en art. 7:658 lid 2 BW. Maatstaf opzet en bewuste roekeloosheid. Objectivering HR 14 oktober 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU2235 (City Tax/[...]). Voordeelstoerekening. Bevrijdend verweer. Bewijslastverdeling. Passeren pleitnota schriftelijk pleidooi; twee-conclusieregel; goede procesorde. Proceskostenveroordeling; maatstaf in het ongelijk gestelde partij.

Spreker(s)

prof.mr.-Fokko-Oldenhuis.jpg
prof. mr. Fokko Oldenhuis

universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen, de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht Rijksuniversiteit Groningen, tevens bijzonder hoogleraar Religie en Recht

Bekijk profiel
mr.-John-van-der-Wouden.jpg
mr. John van der Wouden

advocaat Maarten Tromp advocaten

Bekijk profiel