Parket bij de Hoge Raad 26 januari 2024 Parket bij de Hoge Raad 12 januari 2024 Hoge Raad 12 januari 2024 Rechtbank Rotterdam 28 december 2023 Hoge Raad 22 december 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:PHR:2007:AZ6638 Parket bij de Hoge Raad 27 april 2007

ECLI:NL:PHR:2007:AZ6638

Datum: 27-04-2007

Onderwerp: Matiging van de bedongen boete - 6:94 lid 3 BW: lid 1 is dwingend recht. Alleen matigen op verlangen debiteur (dus niet bij verstek) . Ktr . Dordrecht 18 mei 2006,ECLI:NL:RBDOR:2006:AX2867 trekt uiterste consequentie! Onnavolgbaar? - HvJ EU 14 juni 2

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Burgerlijk procesrecht, Vastgoedrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Verbintenissenrecht. Huurgeschil met beroep op een contractueel beding, beperkende werking van redelijkheid en billijkheid; boetebeding, rechterlijke matiging, maatstaf; kostenvergoeding, ambtshalve matiging bedongen proceskosten.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Jaap Dammingh

hoofddocent burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen

mr. dr. Hendrik Wammes

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gastdocent burgerlijk recht Radboud Universiteit, lid geschillencommissie Kifid