Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:PHR:2020:62 Parket bij de Hoge Raad 28 januari 2020

ECLI:NL:PHR:2020:62

Datum: 28-01-2020

Onderwerp: Uitreiking in persoon

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Conclusie AG over de rechtsgeldigheid van een betekening van een dagvaarding in persoon op het moment dat de verdachte is aangehouden op het politiebureau met toepassing van art. 587 lid 2 Sv. De dagvaarding is door de verbalisant aan de verdachte overhandigd, waarop de verdachte deze heeft teruggegeven c.q. niet heeft meegenomen. Is hier sprake van een weigering de dagvaarding in ontvangst te nemen? Vergelijking met HR 27 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1160. De AG komt tot de conclusie dat het oordeel van het hof dat de dagvaarding in persoon is betekend juist is en adviseert de Hoge Raad het beroep te verwerpen (art. 81.1. RO)

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Tosca Urbanus

advocaat Jebbink Soeteman Advocaten