Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:PHR:2019:535 Parket bij de Hoge Raad 28 mei 2019

ECLI:NL:PHR:2019:535

Datum: 28-05-2019

Onderwerp: Openlijke geweldpleging

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Conclusie plv. AG. Art. 141.1 en 141.2 Sr. Twee middelen. 1. Mag (zwaar) lichamelijk letsel als gevolg van geweld worden meegewogen bij strafoplegging wegens veroordeling op grond van art. 141.1 Sr na vrijspraak van de strafverzwarende omstandigheid "indien dat geweld zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft"? 2. Is de beslissing over aftrek uitkering Schadefonds Geweldsmisdrijven bij toewijzing vordering benadeelde partij onbegrijpelijk dan wel ontoereikend gemotiveerd? Strekt tot verwerping.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Rob ter Haar

plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel docent Universiteit Utrecht