Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden 4 december 2023 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24 juli 2023 Gerechtshof Amsterdam 6 juli 2023 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 juli 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:PHR:2022:1099 Parket bij de Hoge Raad 29 november 2022

ECLI:NL:PHR:2022:1099

Datum: 29-11-2022

Rechtsgebiedenregister: Jeugdrecht strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Conclusie AG. Avondklok als bijz. voorwaarde bij een voorwaardelijk opgelegde PIJ-maatregel (art. 77z, tweede lid onder 7°, Sr). Het hof heeft de beslissing over de frequentie van de beperkingen van de bewegingsvrijheid waaraan de verdachte wordt onderworpen en de totale duur van die beperkingen geheel aan de jeugdreclassering overgelaten, zodat deze voorwaarde in strijd is met art. 77z lid 2, aanhef en onder 7°, Sr. De conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest, maar uitsluitend wat betreft de strafoplegging en tot terugwijzing van de zaak naar het hof.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)