Rechtbank Midden-Nederland 20 maart 2024 Gerechtshof Den Haag 19 maart 2024 Hoge Raad 15 maart 2024 Rechtbank Gelderland 1 maart 2024 Rechtbank Limburg 22 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:PHR:2023:133 Parket bij de Hoge Raad 3 februari 2023

ECLI:NL:PHR:2023:133

Datum: 03-02-2023

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Vindplaats: Extern


Huurrecht. Procesrecht. Voortzetting van huur door samenwoner na overlijden huurder (art. 7:268 BW). Vanuit financieel oogpunt onvoldoende waarborg bieden (art. 7:268 lid 3 sub b BW). Financiële verwevenheid en gemeenschappelijke huishouding. Stelplicht en bewijslast. Gerechtelijke erkentenis (art. 154 Rv).

Ga naar uitspraak