ECLI:NL:PHR:2020:675

Datum: 30-06-2020

Onderwerp: Crisismaatregel

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Vindplaats: Extern

Wet verplichte ggz. Is, na een machtiging voortzetting IBS krachtens overgangsrecht, het nemen van een (nieuwe) crisismaatregel, gevolgd door een machtiging tot voortzetting daarvan, mogelijk?

Ga naar uitspraak