Parket bij de Hoge Raad 31 augustus 2021

ECLI:NL:PHR:2021:777

Datum: 31-08-2021

Onderwerp(en): Computervredebreuk

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Conclusie AG. Politiemol Mark M. Schending van het ambtsgeheim en computervredebreuk door als politieambtenaar gegevens op te zoeken in computersystemen van de politie en te verstrekken aan onbevoegde derden, art. 272 en 138ab Sr. Kan het geautoriseerd inloggen door de verdachte in de politiesystemen worden aangemerkt als wederrechtelijk binnendringen in een geautomatiseerd werk door het gebruik van een "valse sleutel" zoals het hof heeft geoordeeld? De AG stelt zich op het standpunt dat ook het onbevoegd gebruik van een 'eigen sleutel' een valse sleutel kan opleveren als bedoeld in art. 138ab Sr. Conclusie strekt tot verwerping van de hiertegen gerichte klacht terwijl ook de overige aangevoerde klachten volgens de AG niet tot cassatie kunnen leiden.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: