Parket bij de Hoge Raad 4 oktober 2011

ECLI:NL:PHR:2011:BQ2494

Datum: 04-10-2011

Onderwerp(en): Leeftijd jeudige cliënt niet bekend

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht, Jeugdrecht strafrecht

Herziening. De inhoud van de bij de aanvrage gevoegde stukken geeft steun aan de stelling waarop de aanvrage berust, te weten dat de aanvrager minderjarig was ten tijde van het begaan van het bewezenverklaarde feit. Een en ander levert het ernstig vermoeden op dat de Politierechter, ware deze met die omstandigheid bekend geweest, de “Bijzondere bepalingen voor jeugdige personen”, zijnde “een minder zware strafbepaling” in de zin van art. 457.1 aanhef en onder 2° Sv zou hebben toegepast. De HR verklaart de aanvrage tot herziening gegrond.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: