ECLI:NL:PHR:2023:31

Datum: 06-01-2023

Vindplaats: Extern


Aanneming van werk; herstel van gebreken (art. 7:759 lid 1 BW); tenzij-clausule; beoordelingsmaatstaf; belangenafweging?; verdeling stelplicht.

Ga naar uitspraak