Parket bij de Hoge Raad 7 juni 2019

ECLI:NL:PHR:2019:623

Datum: 07-06-2019

Onderwerp(en): Termijnstelling uitlating schuldenaar over nakoming

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht. Ontbinding, ingebrekestelling en verzuim. Art. 6:265 BW, art. 6:82 BW en art. 6:83 BW. Lengte van termijn voor nakoming die aan schuldenaar moet worden gegeven. Had hoofdaannemer het recht om, na periode van discussie en correspondentie met onderaannemer over de termijn en kwaliteit van nakoming door onderaannemer, de overeenkomst met onderaannemer te ontbinden, of verkeerde de onderaannemer nog niet in verzuim?